Jak stworzyć efektywny system publikacji elektronicznych?

W naszych czasach publikacje elektroniczne stały się niezbędnym ogniwem funkcjonowania nowoczesnego wydawnictwa. Nie są dodatkiem, lecz nieodzownym elementem, by przetrwać na rynku wydawniczym. Dlatego tak ważne jest, by starannie zaplanować i zastosować odpowiednią strategię wdrożenia standardu umożliwiającego symultaniczne wydawanie publikacji za pośrednictwem wielu różnych kanałów, w tym elektronicznych. Postęp technologiczny daje czytelnikom dostęp do stale rozszerzającego się wachlarza narzędzi do … Read More

Interfejsy programowania XML

Wstęp W tej części zostaną omówione interfejsy programistyczne XML, które umożliwiają spójną komunikację i możliwość pracy z dokumentami XML. Istnieje wiele dostępnych interfejsów opartych o technologię API (Application Programming Interface), ale omówione zostaną cztery najbardziej popularne i potencjalnie przydatne w działalności wydawnictwa: DOM (Document Object Model), prosty interfejs API dla XML (SAX), JDOM oraz Java API dla XML (JAXP). Interfejsy … Read More

Tworzenie poprawnego pliku XML

Definiowanie treści dokumentu XML W dotychczasowych artykułach omawialiśmy podstawowe zasady tworzenia dokumentów XML. Trzecia część, Definiowanie treści dokumentu, będzie trochę bardziej skomplikowana, ponieważ zawiera w sobie więcej informacji z dziedziny informatyki. Najważniejszym krokiem w budowaniu struktury XML jest zdefiniowanie Elementów, które będą wykorzystywane w projekcie. Ogromną rolę w tym procesie pełni architekt struktury, ponieważ to jego zadaniem jest poprawnie i … Read More

Reguły dokumentu XML

Analizując dokumenty strukturyzowane, poznajemy zasady wprowadzania znaczników do tekstu: tagów nie wolno krzyżować, każde otwarcie tagu musi mieć odpowiadające mu zamknięcie. Zasady i ich restrykcyjność są różne dla dokumentów HTML i XML. Każdy dokument XML musi bezwzględnie stosować się do zasad, aby został poprawnie przetworzony i zaakceptowany przez parser (program sprawdzający poprawność, składnię i strukturę każdego generowanego dokumentu). Język XML … Read More

Dlaczego XML?

XML (Extensible Markup Language) to język znaczników, za pomocą którego można tworzyć własne struktury dokumentów, co niezwykle usprawnia proces ich przetwarzania i przygotowania do dalszego wykorzystania. Standard XML został stworzony przez World Wide Web Consortium (W3C) z powodu ograniczeń HTML (Hypertext Markup Language), podstawowego języka wykorzystywanego do tworzenia stron internetowych. Podobnie jak HTML, XML opiera się na opracowanym przez IBM … Read More

Zmiany w zarządzaniu treścią

Zobacz, co napędza zmiany w systemach zarządzania treścią: http://www.econtentmag.com/Articles/Editorial/Commentary/Whats-Next-for-Content-Management-112164.htm

XML dla publikacji

tPo przejściu do środowiska wydawniczego opartego na XML, właściwe podejście może zaoszczędzić czas, a nawet stworzyć zupełnie nowe możliwości dystrybucji publikacji, jeśli odpowiednio zaplanujesz i zaprojektujesz strukturę. XML to potężny nośnik treści, ponieważ przekształca dokumenty ze strumienia tekstu i obiektów w sortowalną, regulowaną, hierarchiczną kolekcję elementów. Ocena istniejących niestrukturalnych treści jest niezbędna, by osiągnąć cele krótkoterminowe i długoterminowe. W tym … Read More