Możliwości dystrybucji treści zapisanej w XML

Mamy XML. Co dalej? Każda treść jest warta tyle, ile można z niej zaspokoić oczekiwania i potrzeby czytelnika. Korzyści płynące z zastosowania języka XML w procesie produkcji obejmują wiele dziedzin. Z jednej strony może on przyspieszyć i ułatwić pracę nad publikacjami ze względu na unifikację procesu produkcji, z drugiej zapewnia stabilną i długotrwałą archiwizację i możliwość konwertowania publikacji do wielu … Read More

Czy wdrożenie XML musi być bolesne? cz. 4

XML w praktyce W czasach galopującego postępu tworzenia, przechowywania i odbierania treści warto zadać sobie pytanie o to, jak długo pozostają one żywe i dostępne. Warto też poszukać uniwersalnego źródła, z którego treści można czerpać jak najdłużej i publikować je w możliwie największej liczbie formatów. W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił zasadniczy postęp w zakresie przechowywania treści. Metody znakowania w … Read More

Czy wdrożenie XML musi być bolesne? cz. 3

Co dalej z XML? W poprzednim artykule zajmowaliśmy się procesem przetwarzania treści z postaci niestrukturyzowanej do czystego kodu XML. Jest to jednak jedynie pierwszy element układanki, bo publikacja to nie tylko treść. Do nowoczesnych publikacji załącza się bogaty materiał ilustracyjny, dodatkowe materiały w formie elektronicznej czy dostępy do materiałów internetowych. W związku z tym bardzo ważnym elementem procesu powstawania publikacji … Read More

Czy wdrożenie XML musi być bolesne? cz. 2

Po pierwsze PRZEMYŚLANE WDRAŻANIE Każde oprogramowanie jest dokładnie tak skuteczne, jak potrafią je wykorzystać użytkownicy. Wdrażany system zawsze powinien mieć dokładną specyfikację zarówno samego oprogramowania (zwłaszcza jeśli licencja dopuszcza własne modyfikacje), jak też API oraz instrukcje obsługi (liczba mnoga jest tu kluczowa). Instrukcje będą istotne nie tylko na etapie wdrażania oprogramowania, ale również przez cały okres jego wykorzystania. Na ich … Read More

Czy wdrożenie XML musi być bolesne?

Każde przedsiębiorstwo, wydawnictwa nie są tu wyjątkiem, jest organizmem, przez który płyną procesy, a ich efektem są konkretne usługi lub produkty. Każdy taki proces angażuje pewną liczbę osób i systemów informatycznych (bez których ciężko dzisiaj zrobić cokolwiek). Wdrażanie jakichkolwiek zmian w procesie z reguły wymaga dokonania zasadniczych zmian w obu tych warstwach. O ile instalacja nowego oprogramowania przeważnie jest stosunkowo … Read More

Systemy CMS (DMS) w XML

Wzrost popularności standardu XML i systemów zarządzania treścią (CMS – Content Management System – albo w tym przypadku konkretnie DMS – Document Management System) spowodowało, że na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań oferujących obsługę treści w standardzie XML. W niniejszym artykule postaramy się opisać i pokazać od podstaw rolę XML w takim systemie, jakie daje możliwości i, przede wszystkim, … Read More

Jak stworzyć efektywny system publikacji elektronicznych?

W naszych czasach publikacje elektroniczne stały się niezbędnym ogniwem funkcjonowania nowoczesnego wydawnictwa. Nie są dodatkiem, lecz nieodzownym elementem, by przetrwać na rynku wydawniczym. Dlatego tak ważne jest, by starannie zaplanować i zastosować odpowiednią strategię wdrożenia standardu umożliwiającego symultaniczne wydawanie publikacji za pośrednictwem wielu różnych kanałów, w tym elektronicznych. Postęp technologiczny daje czytelnikom dostęp do stale rozszerzającego się wachlarza narzędzi do … Read More

Interfejsy programowania XML

Wstęp W tej części zostaną omówione interfejsy programistyczne XML, które umożliwiają spójną komunikację i możliwość pracy z dokumentami XML. Istnieje wiele dostępnych interfejsów opartych o technologię API (Application Programming Interface), ale omówione zostaną cztery najbardziej popularne i potencjalnie przydatne w działalności wydawnictwa: DOM (Document Object Model), prosty interfejs API dla XML (SAX), JDOM oraz Java API dla XML (JAXP). Interfejsy … Read More

Tworzenie poprawnego pliku XML

Definiowanie treści dokumentu XML W dotychczasowych artykułach omawialiśmy podstawowe zasady tworzenia dokumentów XML. Trzecia część, Definiowanie treści dokumentu, będzie trochę bardziej skomplikowana, ponieważ zawiera w sobie więcej informacji z dziedziny informatyki. Najważniejszym krokiem w budowaniu struktury XML jest zdefiniowanie Elementów, które będą wykorzystywane w projekcie. Ogromną rolę w tym procesie pełni architekt struktury, ponieważ to jego zadaniem jest poprawnie i … Read More

Reguły dokumentu XML

Analizując dokumenty strukturyzowane, poznajemy zasady wprowadzania znaczników do tekstu: tagów nie wolno krzyżować, każde otwarcie tagu musi mieć odpowiadające mu zamknięcie. Zasady i ich restrykcyjność są różne dla dokumentów HTML i XML. Każdy dokument XML musi bezwzględnie stosować się do zasad, aby został poprawnie przetworzony i zaakceptowany przez parser (program sprawdzający poprawność, składnię i strukturę każdego generowanego dokumentu). Język XML … Read More