Czy wdrożenie XML musi być bolesne? cz. 2

Po pierwsze PRZEMYŚLANE WDRAŻANIE Każde oprogramowanie jest dokładnie tak skuteczne, jak potrafią je wykorzystać użytkownicy. Wdrażany system zawsze powinien mieć dokładną specyfikację zarówno samego oprogramowania (zwłaszcza jeśli licencja dopuszcza własne modyfikacje), jak też API oraz instrukcje obsługi (liczba mnoga jest tu kluczowa). Instrukcje będą istotne nie tylko na etapie wdrażania oprogramowania, ale również przez cały okres jego wykorzystania. Na ich … Read More

Czy wdrożenie XML musi być bolesne?

Każde przedsiębiorstwo, wydawnictwa nie są tu wyjątkiem, jest organizmem, przez który płyną procesy, a ich efektem są konkretne usługi lub produkty. Każdy taki proces angażuje pewną liczbę osób i systemów informatycznych (bez których ciężko dzisiaj zrobić cokolwiek). Wdrażanie jakichkolwiek zmian w procesie z reguły wymaga dokonania zasadniczych zmian w obu tych warstwach. O ile instalacja nowego oprogramowania przeważnie jest stosunkowo … Read More

Systemy CMS (DMS) w XML

Wzrost popularności standardu XML i systemów zarządzania treścią (CMS – Content Management System – albo w tym przypadku konkretnie DMS – Document Management System) spowodowało, że na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań oferujących obsługę treści w standardzie XML. W niniejszym artykule postaramy się opisać i pokazać od podstaw rolę XML w takim systemie, jakie daje możliwości i, przede wszystkim, … Read More

Jak stworzyć efektywny system publikacji elektronicznych?

W naszych czasach publikacje elektroniczne stały się niezbędnym ogniwem funkcjonowania nowoczesnego wydawnictwa. Nie są dodatkiem, lecz nieodzownym elementem, by przetrwać na rynku wydawniczym. Dlatego tak ważne jest, by starannie zaplanować i zastosować odpowiednią strategię wdrożenia standardu umożliwiającego symultaniczne wydawanie publikacji za pośrednictwem wielu różnych kanałów, w tym elektronicznych. Postęp technologiczny daje czytelnikom dostęp do stale rozszerzającego się wachlarza narzędzi do … Read More

Interfejsy programowania XML

Wstęp W tej części zostaną omówione interfejsy programistyczne XML, które umożliwiają spójną komunikację i możliwość pracy z dokumentami XML. Istnieje wiele dostępnych interfejsów opartych o technologię API (Application Programming Interface), ale omówione zostaną cztery najbardziej popularne i potencjalnie przydatne w działalności wydawnictwa: DOM (Document Object Model), prosty interfejs API dla XML (SAX), JDOM oraz Java API dla XML (JAXP). Interfejsy … Read More

Tworzenie poprawnego pliku XML

Definiowanie treści dokumentu XML W dotychczasowych artykułach omawialiśmy podstawowe zasady tworzenia dokumentów XML. Trzecia część, Definiowanie treści dokumentu, będzie trochę bardziej skomplikowana, ponieważ zawiera w sobie więcej informacji z dziedziny informatyki. Najważniejszym krokiem w budowaniu struktury XML jest zdefiniowanie Elementów, które będą wykorzystywane w projekcie. Ogromną rolę w tym procesie pełni architekt struktury, ponieważ to jego zadaniem jest poprawnie i … Read More

Reguły dokumentu XML

Analizując dokumenty strukturyzowane, poznajemy zasady wprowadzania znaczników do tekstu: tagów nie wolno krzyżować, każde otwarcie tagu musi mieć odpowiadające mu zamknięcie. Zasady i ich restrykcyjność są różne dla dokumentów HTML i XML. Każdy dokument XML musi bezwzględnie stosować się do zasad, aby został poprawnie przetworzony i zaakceptowany przez parser (program sprawdzający poprawność, składnię i strukturę każdego generowanego dokumentu). Język XML … Read More

Dlaczego XML?

XML (Extensible Markup Language) to język znaczników, za pomocą którego można tworzyć własne struktury dokumentów, co niezwykle usprawnia proces ich przetwarzania i przygotowania do dalszego wykorzystania. Standard XML został stworzony przez World Wide Web Consortium (W3C) z powodu ograniczeń HTML (Hypertext Markup Language), podstawowego języka wykorzystywanego do tworzenia stron internetowych. Podobnie jak HTML, XML opiera się na opracowanym przez IBM … Read More

Zmiany w zarządzaniu treścią

Zobacz, co napędza zmiany w systemach zarządzania treścią: http://www.econtentmag.com/Articles/Editorial/Commentary/Whats-Next-for-Content-Management-112164.htm

XML dla publikacji

tPo przejściu do środowiska wydawniczego opartego na XML, właściwe podejście może zaoszczędzić czas, a nawet stworzyć zupełnie nowe możliwości dystrybucji publikacji, jeśli odpowiednio zaplanujesz i zaprojektujesz strukturę. XML to potężny nośnik treści, ponieważ przekształca dokumenty ze strumienia tekstu i obiektów w sortowalną, regulowaną, hierarchiczną kolekcję elementów. Ocena istniejących niestrukturalnych treści jest niezbędna, by osiągnąć cele krótkoterminowe i długoterminowe. W tym … Read More