Co to jest XMLOGOS?

XMLOGOS jest oprogramowaniem dostarczanym w postaci SaaS dostępnym za pośrednictwem przeglądarki internetowej i umożliwiającym tworzenie zbiorów treści w standardzie XML w prostym środowisku a także zarządzanie zespołem tworzącym te zbiory treści. Użytkownik nie widzi na bieżąco tworzonego przez siebie kodu, który jest generowany i parsowany automatycznie w tle na podstawie centralnego arkusza stylów programu.


Jakie są możliwości edycji?

Tworzona treść to dokument strukturyzowany – każdemu fragmentowi tekstu można przypisać szereg atrybutów. Wyznaczone fragmenty mogą zostać oznaczone polami, czyli odpowiednikiem stylów akapitowych, które zawierają szereg informacji na temat swojej zawartości – odniesienia, tematykę, słowa kluczowe, poziom ważności. Użytkownik ma również możliwość tworzyć nowe parametry dla stylów akapitowych.

Poszczególne fragmenty tekstu mogą też zostać oznaczone stylami znakowymi, które nie niosą ze sobą treści merytorycznej, ale umożliwiają odpowiednią interpretację graficzną wyeksportowanych treści. Style znakowe to elementy znane każdemu użytkownikowi MS Word – pogrubienia, kursywy, indeksy górne i dolne itp.

Edytor zawiera również dodatkowe funkcje, w tym tworzenie wzorów matematycznych. Wszystkie wzory przechowywane są i eksportowane w dwóch formatach – TeX oraz MathML, dzięki czemu można je bezpośrednio po eksporcie umieścić np. na stronie internetowej albo przekonwertować do grafiki rastrowej w celu umieszczenia ich w programach nieobsługujących wzorów matematycznych (np. InDesign).

Niezwykle pożyteczną funkcjonalnością jest możliwość wprowadzania do treści słów kluczowych, według których można selekcjonować teksty do eksportu, kilku rodzajów indeksów, przypisów i podpisów pod ilustracje. Dzięki temu, programy DTP mające taką funkcjonalność generują indeksy automatycznie, a przypisy na dole kolumny. Podpisy pod ilustracje mogą być wygenerowane jako odrębny strumień tekstowy. Tabele tworzone są automatycznie, o ile zastosowany program konwertuje je z formatu xhtml w standardzie MS Word. A zatem proces przygotowania dokumentu do pożądanej wizualizacji elektronicznej (internet, PDF, ebook) za pośrednictwem wprowadzonych tagów i stylów znakowych, przebiega w pełni automatycznie.

Czym różni się treść z XMLOGOS od MS Word?

Interfejs wygląda tak samo, aby użytkownikowi ułatwić obsługę edytora. Podstawową różnicą stanowią metadane. Dodatkowe informacje „zawieszone” na zbiorach i ich fragmentach pozwalają odpowiadać na znacznie bardziej złożone pytania odbiorcy i generować skompilowane treści na życzenie, czyli, spersonalizowanego zbioru tekstowego. Wygenerowany zbiór może zostać wyeksportowany jednocześnie i bezpośrednio na stronę internetową, do postaci epub, pdf lub dowolnej innej, na którą pozwala właściciel zbiorów.

Różnicę stanowi więc sposób konsumpcji treści przez odbiorcę. Można na podstawie różnych, ustandaryzowanych zbiorów tworzyć nowe, spersonalizowane. Jeden zbiór może pokrywać obszar geograficzny z zakresu historii, geografii, języka polskiego i turystyki, jeśli w bazie są zbiory zawierające te elementy. Z pięciu różnych zbiorów opowiadań trzech autorów, odbiorca może, jeśli pozwala na to właściciel treści, wyeksportować własny zbiór ulubionych opowiadań.

Kolejną możliwą funkcją jest udostępnienie użytkownikom zamkniętego środowiska, w którym mogą tworzyć własne treści i wplatać je w treści udostępnione przez innych właścicieli. Powstaje w efekcie własny zbiór treści o konkretnej tematyce, spersonalizowana publikacja.

Czym różni się praca w XMLOGOS od metod tradycyjnych?

XMLOGOS umożliwia pracę w scentralizowanym środowisku. Wielu użytkowników może pracować nad jednym zbiorem tworząc treści jednocześnie. Zamknięcie każdego fragmentu (gdzie fragmentem jest zamknięty zbiór jednego pola, czyli stylu akapitowego) umożliwia redaktorowi natychmiastowe sprawdzenie treści i jej propagację do wszystkich podłączonych systemów (np. strona internetowa)

System jest dostępny z dowolnego komputera z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Aplikacja nie ma komponentów instalowanych, wszystkie funkcje są realizowane bezpośrednio przez przeglądarkę. Obliczeń na treści takich jak znakowanie, parsowanie czy eksporty dokonuje serwer, co pozwala odciążyć stanowiska terminalowe.

Licencja na XMLOGOS nie ogranicza liczby użytkowników przypisanych do jednostkowego projektu. Odpowiednia administracja i możliwość przydzielania użytkowników ze ściśle określonymi uprawnieniami pozwala zachować przejrzysty wygląd systemu, jak również  sprawną i ergonomiczną organizację pracy nad projektem.

Archiwum XMLOGOS

Bardzo ważnym elementem systemu jest archiwizacja. Wszystkie wersje projektów są zachowane, a archiwizowanie polega na przeniesieniu projektu do innego repozytorium, skąd wciąż na bieżąco można czerpać informacje. Każdy projekt w wersji ostatecznej (czyli bez historii zmian) można spakować i wyeksportować na maszynę lokalną.


 

Nasze oprogramowanie zostało opisane w magazynie Wydawca

Treść artykułu dostępna po kliknięciu w okładkę.