Zapomniany brat InDesign

Zdecydowana większość użytkowników oprogramowania Adobe kojarzy proces tworzenia publikacji wyłącznie z InDesign. Nie jest to jednak jedyny program ze stajni tego producenta. Logika wskazywałaby, że z biegiem czasu podobne programy o takim samym zastosowaniu powinny zlać się w jeden produkt, jednak z jakiegoś powodu Adobe nie tylko nie pozbył się FrameMakera, ale aktywnie go rozwija niezależnie od InDesign. Istnieje po … Read More

Interfejsy programowania XML

Wstęp W tej części zostaną omówione interfejsy programistyczne XML, które umożliwiają spójną komunikację i możliwość pracy z dokumentami XML. Istnieje wiele dostępnych interfejsów opartych o technologię API (Application Programming Interface), ale omówione zostaną cztery najbardziej popularne i potencjalnie przydatne w działalności wydawnictwa: DOM (Document Object Model), prosty interfejs API dla XML (SAX), JDOM oraz Java API dla XML (JAXP). Interfejsy … Read More